ถ้าท่านไม่สามารถเปิดดูอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่  
ท่านได้รับจดหมายข่าวฉบับนี้เนื่องจากท่านมีรายชื่อและอีเมลอยู่ในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จัดทำและส่งโดยสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   
 
ฉบับที่ 6 / 2564  
   
 
   
 
   
"ขอความเห็นจากศิษย์เก่า" ด้วยสภามหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการเปลี่ยนผ่านธรรมศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โดยให้มีการสำรวจความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง 
ดังนั้น ในฐานะ "ศิษย์เก่า" ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จึงขอความกรุณาท่านช่วยตอบคำถาม และให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 
แบบสอบถามมีจำนวนรวม 18 ข้อ  (ใช้เวลาตอบประมาณ 5 นาที)
ช่วงระยะเวลาในการสำรวจความคิดเห็น
ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ก.ค. 64
กดตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์นี้
 
 
ขอขอบพระคุณค่ะ
 
     

  
 
     
 
 
     

  ผลงานระดับนานาชาติ! รวม 5 ผลงานสุดเจ๋งของอาจารย์ธรรมศาสตร์ในงาน  "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
     
  คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 2522) และ คุณยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 2525) ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำ ในการประชุมกรรมการบริหารสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
     

 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 87 ปีแห่งการสถาปนา

     

 

 

ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ หรือ จิ๊บ หญิงเก่งอีกคนหนึ่งของรุ่น 2538 ที่คว้าเกียรตินิยม อันดับ 2 จากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสาขาวิทยุ-โทรทัศน์ มีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกาศตั้งแต่ ก่อนจะเข้าเรียนคณะนี้

     
 

ธรรมศาสตร์พร้อมเคียงข้างประชาชนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้บริการแล้ว

   
 
 
     
  เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ หางานยุคนี้ต้องมี Solf Skills อะไรบ้าง
     
 
     
 

งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "EconTU Symposium ครั้งที่ 43" ภายใต้หัวข้อ "ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

1. งานช่วงเช้า: คลิกลิงค์
2. ช่วงบ่าย: คลิกลิงค์
     
 
   

จุลสารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ฉบับที่2/2564

 
 
   
จากผู้ได้รับทุนการศึกษาของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เมื่อเรียนจบจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กลับไปทำคุณประโยชน์แก่สังคมและตอบแทนบ้านเกิด  
 
   
   
ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ทุกท่านสามารถ ทักทาย พูดคุย เสนอแนะ และสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กองบรรณาธิการ ด้วยการส่งบทความมายัง
E-mail : domeconnect2019@gmail.com หรือสแกน QR Code
หรือ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม
ทุกความคิดเห็นและทุกบทความของท่านมีของที่ระลึกมอบให้
แทนคำขอบคุณจากใจสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
 
 
 
   

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

               โทรศัพท์ 02-613-3776 - 8
               โทรสาร 02-613-2043
               เว็บไซต์ www.Relations.tu.ac.th
               Facebook http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS
               อีเมล์ : tu-relations@tu.ac.th

 
   

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Dome Connect

 
Forward to Friends  
   
Click here to unsubscribe