บริการของเรา
 
  • เว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีในการสร้างและบริหารจัดการกลุ่มเพื่อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดกลุ่มเพื่อนไม่เกิน 3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มเก็บรายชื่อเพื่อนไม่เกิน 50 รายชื่อ  ถ้าท่านต้องการเปิดกลุ่มเพื่อนมากกว่า 3 กลุ่ม หรือต้องการให้เก็บชื่อเพื่อนในกลุ่มได้มากกว่า 50 รายชื่อ กรุณาติดต่อเรา
  •  
  • หรือถ้าหากท่านต้องการสร้างเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาของท่านแบบเต็มรูปแบบ กรุณาติดต่อเรา
 
  • ถ้าท่านไม่มีเวลาป้อนข้อมูลของเพื่อนในกลุ่ม เรามีบริการป้อนและอัพเดทข้อมูลให้ท่าน  รวมทั้งการช่วยทำหน้าที่เป็น Group Admin ให้กับกลุ่มเพื่อนของท่านได้  กรุณาติดต่อเรา
  • ถ้าท่านต้องการนำข้อมูลของกลุ่มเพื่อนไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การทำจดหมายข่าวอีเล็คทรอนิกส์ (e-Newsletter) ถึงเพื่อนในแต่ละกลุ่ม เป็นระยะๆ หรือการนำข้อมูลมาทำจ่าหน้าซองจดหมาย (Label) หรือการจัดทำหนังสือรุ่น ทั้งรูปแบบ e-Book และแบบจัดพิมพ์เป็นเล่ม  กรุณาติดต่อเรา
  • ถ้าท่านต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทาง Banner หรือผ่านทาง e-Newsltetter หรือช่องทางอื่นๆ  กรุณาติดต่อเรา

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017