PSU-NIC

ประเภท : กลุ่มกิจกรรม
ผู้สร้าง : ภาสกร ใหลสกุล  
กลุ่มแกนนำของการดำเนินกิจกรรมของชมรม PSU-NIC หรือ PSU Neer Innovation Club

Group Login
Password :
  

หากไม่ทราบหรือลืมพาสเวิร์ดติดต่อแอดมินกลุ่ม (คลิกที่นี่)
และถ้าต้องการให้ระบบจำพาสเวิร์ดท่านต้องสมัครสมาชิกก่อน (คลิกที่นี่)
แล้วเลือกเป็น My Favarite Group